Smittorisk

Kikhost ahar en hög smittorisk

Hög och snabb smittorisk för kikhosta

Kikhostan är en otroligt smittsam sjukdom som kan vara riktigt svår att undvika då en familjemedlem drabbas. I och med att man kan bli smittad av en person som inte ens har börjat hosta med kikningar så kan det ju vara svårt att veta hur pass stor smittorisken är i en given situation. Barn som smittas och som sedan vistas på förskola eller i skola kan snabbt sprida sjukdomen vidare till sina kamrater. Även om många är vaccinerade och därmed får lindrigare symptom så finns det en fara med detta. Kikhosta är nämligen en farlig sjukdom för spädbarn, och om en klasskamrat har ett nyfött syskon så finns det alltså en större risk med denna smitta, och det särskilt när man inte vet om den.

Minska på smittorisken

För att minska på smittorisk vid kikhosta så gäller det att se till att hantera sjukdomen på rätt sätt. Riktigt små barn kan i vissa fall få antibiotika för att på så vis inte längre smitta andra men det här fungerar bara då man sätter in antibiotikan innan kikningarna kommer igång. För att det ska bli möjligt att bromsa smittan bland små barn på detta sätt så måste föräldrar tala om för berörda att smittan finns. Även om ett smittat barn befinner sig på förskolan så kan man undvika att andra smittas genom att se till att extra god handhygien iakttas och att den som hostar inte hostar rakt ut i luften.

Plikten att anmäla om smitta

Man måste inte hålla ett barn med kikhosta hemma men det här är en anmälningspliktig sjukdom vilket innebär att den läkare som behandlar barnet måste anmäla om kikhostan till länets smittskyddsläkare. I och med att sjukdomen inte anses vara allmänfarlig så kan barn som har smittats gå till skolan eller vara på förskolan. Det här betyder inte att man som förälder kan hålla tyst om saken för då hindrar man ju att åtgärder tas så att smittan kan hejdas. Nu är det förstås så att man för det mesta är väl medveten om att kikhostan härjar då flera barn och vuxna drabbas av den karaktäristiska hostan.

Minska smittorisken hemma

I en familj så kan man införa vissa regler för hygien som kan vara ett bra sätt att minska smittorisken på. Alla bör ha sin egen handduk och detta även i köket. Dessutom så ska man som vuxen överse barnets handhygien och se till att det tvättar händerna med tvål vid flera tillfällen per dag. Det här kan man göra på ett trevligt sätt så att det där med handtvätt inte blir till något tvång och jobbigt. När alla familjemedlemmar är extra noga med hygienen så minskar man på smittorisken och det oavsett om det rör sig om en vanlig förkylning eller om kikhosta.