Behandling

Behandling av kikhosta går ut på att sätta in antibiotika

Barn vaccineras förebyggande mot kikhosta

Om man drabbas av kikhosta så är det otroligt jobbigt att upptäcka att hostmediciner inte fungerar. Trots att man tar de olika mediciner som finns på marknaden för att dämpa hostan genom att minska på ansamlingar av slem så drabbas man av hostattacker som gör ont och som gör det svårt att andas. Vad ska man då göra för att behandla kikhosta? Tyvärr så är det så att det inte finns några egentliga behandlingar för denna luftvägsinfektion. Man kan ge antibiotika för att hjälpa mindre barn och för att minska på smittorisken men för de flesta så innebär smitta av denna sjukdom att man får räkna med minst 8 veckors besvärlig hosta.

Förebyggande behandling

Det kan vara klokt att behandla kikhosta på förebyggande vis genom att vaccinera. Det finns en fördel med att vaccinera mot kikhostan även om det här inte ger ett fullgott skydd då man vet att den som har vaccinerats ändå kan bli smittad. Trots detta så rekommenderar man att vaccinera små barn som är känsliga för den här sjukdomen då den gör det svårt att andas. Sedan så är det förstås så att god hygien alltid är ett bra sätt att förebygga mot bakterieinfektioner. Även om någon som är smittad finns i ens närhet och sprider droppar med infektionen omkring sig så kan man ju undvika att själv få i sig dessa droppar genom att hela tiden observera god handhygien och genom att undvika att befinna sig alltför nära den som är sjuk.

Behandling med antibiotika

Med antibiotika så kan man alltså se till att smittperioden blir kortare och det här är något som kan vara viktigt då det rör barn som befinner sig på förskola och i skola där smittrisken är stor. När man kan sätta in antibiotikan på ett tidigt stadium så kan den också leda till att det blir lättare att ta sig igenom sjukdomsförloppet. Med tanke på detta så kan det verkligen vara klokt att så snart som möjligt uppsöka hjälp och få det konstaterat om det rör sig om kikhosta. Det är viktigt att förstå att antibiotikan inte kommer att ge samma effekt om man redan har börjat hosta så att man kiknar.

Små barn

Spädbarn och barn under 1 år behöver professionell vård då de drabbas av kikhosta. Det här betyder inte att barnet måste ligga på sjukhus under 8 till 10 veckors tid men det kan bli så att man blir inlagd för observation under den svårare perioden av sjukdomsförloppet. När det gäller riktigt små barn så måste man snabbt få behandling så det gäller att ta sig till akuten då man inser att barnet hostar så att det får svårt att andas.

Det finns alltså inga mediciner som kan bota kikhostan men det är klart att man kan tänka på att vila och ta det lugn för att låta kroppen återhämta sig. Om man får riktigt ont i bröstet av ansträngningen då man hostar så kan det också bli aktuellt att behandla med smärtlindrande medicin, men det här ska man tala med sin läkare om för det är inte rekommenderat att ta smärtlindrande mediciner under längre tidsperioder och kikhosta kan pågår i två månaders tid.