Kikhosta

Kikhosta är väldigt jobbig

Kikhosta är irriterande på många sätt

Det är många som har upplevt hosta som gör att det blir svårt att andas, så svårt att man kiknar. Det här är kikhosta som barn idag vaccineras mot men som ändå förekommer både bland barn och vuxna. Sjukdomen orsakas av bakterien bordetella pertusis och är en mycket smittsam luftvägsinfektion, och dessutom så är den långvarig. Man kan hosta i 8 veckors tid, och i vissa fall så kan det vara så att man behöver sätta in antibiotika. Kikhostan går dock för det mesta över av sig självt men den är jobbig att genomlida, och det både för den som är sjuk och för de som måste lyssna på det ständiga hostandet.

Är det kikhosta?

Det är inte alltid som man förstår att det faktiskt rör sig om kikhosta. Det kan ju vara så att man redan har haft sjukdomen eller att man är vaccinerad och då förväntar man sig inte att den ska bryta ut igen. Men, det är faktiskt så att man kan få kikhostan vid flera tillfällen, och om det är så att man har varit förkyld med feber och hosta under två veckors tid och detta sedan fortsätter med hosta som får en att kikna så är detta symptom för denna sjukdom.

Behöver man vård?

Om man misstänker att det rör sig om kikhosta så är det klokt att söka vård och bli undersökt. När det gäller ett barn som är i ettårsålderns eller yngre så ska man omedelbart ta sig till akuten för det här kan vara riktigt farligt för mindre barn som kanske inte klarar av hostningarna som gör att det blir svårt att andas.

En infektionssjukdom

Kikhostan kallas ofta för en barnsjukdom men det är så att man kan drabbas av den i alla åldrar. Sjukdomen beror på en bakterie som har satt sig i luftvägar och lett till inflammation. Inflammationen gör att man får svullna luftvägar och då blir det jobbigt att andas samtidigt som man hostar. När man har smittats av kikhosta så kan det ta en till två veckor innan man börjar uppleva förkylning och feber och kanske också ont i halsen. Hostan kommer igång och den blir värre dag för dag. Man kan till och med kräkas av hostattackerna.

Hur kan man slippa kikhostan?

Det är inte helt lätt att gardera sig mot kikhosta. Vaccinet är bra men inte något som skyddar till 100 %. Sedan så är det så att man inte kan veta från start att det faktiskt rör sig om kikhosta och då kanske man inte tar hem ett barn från förskolan som hostar och smittar andra. Det är alltså svårt att minska på smittrisken enbart genom att vidta hygieniska åtgärder, men det är klart att det kan vara en hjälp att lära barn, och vuxna, att hosta i tröjärmen och att vara noga med handhygienen under förkylningar.